HomePage

Strona główna portalu o telefonii komórkowej. Portal zawiera wiele informacji zarówno na temat telefonów komórkowych, jak i samej technologi ich obsługi. Jest tu wiele wiadomosci także o producentach telefonów. Aktualnie firmy produkujące telefony prowadzą szeroką działalnosc a ich własciele zajmują się wieloma innymi branżami, dlatego nie zabrakło tutaj także informacji o przykładowych innych produktach firm produkujących sprzęt telefoniczny, czego standarowym przykładem może być muzyka. Zostało tutaj również przedstawione kilka popularnych modeli telefonów komórkowych. Strona zawiera także wiele ilustracji obrazujących pojęcia z dziedziny telefonii.
Warto odwiedzić również stronę opisującą najważniejsze przedsiębiorstwa telekomunikacyjne a także encyklopedię na temat telefonów komórkowych
GotLink.pl