Numery telefoniczne w Polsce

Numery_telefoniczne_w_Polsce
Zasady tworzenia i wykorzystania numerów telefonicznych są zapisane w Planie numeracji krajowej dla sieci telefonicznej (patrz: linki zewnętrzne) Numery telefoniczne w Polsce przydziela operatorom Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) (d.URTiP).Numery w sieciach stacjonarnych są pogrupowane w strefy telefoniczne, pokrywające się z niewielkimi modyfikacjami z granicami województw sprzed reformy z 1999. Obecnie więc nie pokrywają się ani z województwami, ani z podregionami (GUS), ani z powiatami; jedynie granice gmin w większości są granicami stref.Wewnątrz każdej strefy numery są przydzielane poszczególnym operatorom w blokach.Od 1 grudnia 2005 w Polsce istnieją 9-cyfrowe numery stacjonarne. Utworzono je poprzez dodanie numeru strefy przed dotychczasowy 7-cyfrowy numer abonenta.Dzwonienie z telefonu komórkowego lub stacjonarnego do jakiegokolwiek innego numeru w kraju (stacjonarnego lub komórkowego wymaga wybrania tylko 9-cyfrowego numeru telefonu abonenta, np.: 22 5109999 (w niektórych sieciach dopuszczalne jest wybranie zera przed numerem).Do 1 października 2009 dzwonienie z telefonu stacjonarnego wymagało wybrania „0” przed 9-cyfrowym numerem abonenta, np.: (0) 22 5109999. Obecnie nie jest wymagane ale jest jeszcze dopuszczalne.Dzwonienie z zagranicy wymaga wybrania prefiksu „+48” i dalej 9-cyfrowego numeru abonenta, np.: (+48) 22 5109999 (znak „+” oznacza prefiks międzynarodowy; w telefonach komórkowych można go wybrać w tej postaci, w telefonach stacjonarnych trzeba go zastąpić odpowiednim dla danego kraju prefiksem w postaci cyfrowej – najczęściej jest to „00”).Numery dla telefonów komórkowych były do października 2004 przydzielone na stałe do operatora, obecnie istnieje jednak możliwość zachowania numeru przy zmianie operatora.Numery są 9-cyfrowe i są przydzielane operatorom w blokach zaczynających się od danego prefiksu. Numery są przydzielane operatorom, UKE nie reguluje rozdziału numerów pomiędzy poszczególne podsieci Plus i Sami Swoi Era i Heyah . Stan na 1 pażdziernika 2007.Operatorzy wirtualni:Dostępne są też numery tzw. sieci inteligentnej. Wewnątrz każdego bloku przydzielane są zakresy poszczególnym operatorom. Dodatkowa opłata jest przydzielona na stałe do każdego zakresu numerów, zwykle duże zakresy numerów mają taką samą opłatę, i powinna być ona zawsze publikowana razem z informacją o danym numerze.
Warto odwiedzić również stronę opisującą najważniejsze przedsiębiorstwa telekomunikacyjne a także encyklopedię na temat telefonów komórkowych
GotLink.pl